Dotazy

eRecept – informace o eReceptu – Desatero pro pacienty

Doba platnosti receptu (v listinné podobě i elektronického):

– recept má platnost 14 kalendářních dnů počínaje dnem následujícím po dni jeho vystavení.

– Opakovací recept má platnost 6 měsíců počínaje dnem po dni jeho vystavení.

– recept, označený jako „Neodkladná péče“ nebo  „Pohotovost“ má platnost nejdéle do konce prvního dne následujícího po dni jeho vystavení.